Betalingen / Payments

- Alle goederen dienen betaald te worden voor deze verstuurd worden, uitgezonderd voor de Rembours.

- Alle goederen moeten binnen de 14 dagen betaald worden.

-We accepteren volgende betalingsmethode's:

cash indien u zelf om de goederen komt (enkel op afspraak)

PayPal via militariashop.westhoek@telenet.be

Overschrijvingen via één van de volgende rekeningsnummers:
 
ING :                BE24 3850 5742 1538
Fintro:              BE64 1430 9324 1252
Nagelmackers:  BE07 1325 4710 1966
 

- All goods must be paid for before they are sent, except for the COD.

- All goods must be paid within 14 days.

-We accept the following payment methods:

cash if you yourself get the goods (by appointment only)

PayPal on militariashop.westhoek@telenet.be

Transfers via one of the following account numbers:

ING :                BE24 3850 5742 1538

Fintro:              BE64 1430 9324 1252

Nagelmackers:  BE07 1325 4710 1966